Specific Character of the Dialectical Understanding of the Regularity Processes of Reality
-
Žibartas Jackūnas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5771
PDF

How to Cite

Jackūnas Žibartas. (2014). Specific Character of the Dialectical Understanding of the Regularity Processes of Reality. Problemos, 4, 124-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5771

Abstract

1969 m. birželio 10 d. V. Radvilavičius apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Dialektinis tikrovės procesų dėsningumo supratimas ir jo metodologinė reikšmė“. Oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktaras I. Zaksas ir filosofijos mokslų kandidatas J. Minkevičius. Disertacijoje aiškinama dėsningumo kategorijos kilmė, raida, aptariamos dialektinio tikrovės procesų dėsningumo supratimo mokslinės prielaidos, metodologinė reikšmė. Parodoma materialistinės dialektikos pagrindinių principų reikšmė sprendžiant dėsningumo dialektinio supratimo specifikos klausimą.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy