The Problem of the Development of the Lithuanian Social-Political Thought of the 19th Century in Contemporary Polish Historiography
-
Bronius Genzelis
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5714
PDF

How to Cite

Genzelis B. (1968). The Problem of the Development of the Lithuanian Social-Political Thought of the 19th Century in Contemporary Polish Historiography. Problemos, 1, 124-130. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5714

Abstract

Publikacijoje aptariami lenkų istoriografijos darbai, skirti XIX a. Lietuvos visuomeninei-filosofinei minčiai ir nacionaliniam judėjimui. Autoriaus duomenimis, šiems klausimams Lenkijoje 1954–1966 m. paskelbta 18 monografijų, 33 moksliniai straipsniai ir 10 Lietuvos kultūros ir mokslo veikėjų darbų publikacijų. Lenkų tyrinėtojus domina, kokie buvo lietuvių ir lenkų santykiai XIX a., kodėl vėliau atsirado nesantaika tarp mūsų tautų, kas paskatino augti lietuvių nacionalinį judėjimą, koks Lietuvos kultūros santykis su kitų Europos šalių kultūra ir kokia jos vieta jų tarpe, kokią žalą lietuvių kultūrai padarė carizmo vykdomos represijos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)