Hegeliansm in Lithuania
-
Bronius Genzelis
Romanas Plečkaitis
Published 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5785
PDF

How to Cite

Genzelis B., & Plečkaitis R. (1970). Hegeliansm in Lithuania. Problemos, 5, 121-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5785

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama vokiečių klasikinės filosofijos (ypač G. Hegelio) idėjų recepcija XIX a. Lietuvoje. Teigiama, kad G. Hegelis šio amžiaus pradžioje Lietuvoje buvo gerai žinomas ir komentuojamas, nors neturėjo nei tiesioginių sekėjų, nei priešininkų. 1863 m. sukilimo Lietuvoje ideologai Z. Sierakauskas ir K. Kalinauskas perėmė tas G. Hegelio idėjas, kuriomis galima būtų pagrįsti sukilimo neišvengiamumą. Z. Sierakauskas manė, kad rytų tautoms būdingas misticizmas ir jos nesugeba filosofiškai apmąstyti savo problemų, todėl Rytų despotizmo dvasia priešinga laisvei. Filosofijai turi būti keliami praktiški uždaviniai, ji turi padėti sukurti naujus visuomeninius santykius. Daroma išvada, kad XIX a. pabaigoje susidomėjimas G. Hegeliu sumenko, jo filosofinė sistema Lietuvoje didesnės įtakos nepadarė, tačiau vystymosi idėja tvirtai įėjo į mūsų kultūrą ir buvo laikoma savaime suprantamu dalyku (J. Šliūpas, J. Adomaitis, V. Dembskis, S. Matulaitis).
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy