Vol 8 (1968): Filosofija

Vol 8 (1968)

Problemos
Filosofija
Published 1968-04-07

-

Kristina Rickevičiūtė
Ženklas ir jo reikšmė žodyje
Abstract views 216 | Article downloads (PDF) 400
5-14
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologinė sprendimų interpretacija
Abstract views 178 | Article downloads (PDF) 307
15-28
PDF
Krescencijus Stoškus
Kai kurie metodologiniai ženklų ir jų sistemų interpretavimo klausimai
Abstract views 209 | Article downloads (PDF) 372
29-48
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika
Abstract views 176 | Article downloads (PDF) 304
49-60
PDF
Rūta Žičkytė-Barysienė
Apie estetinį poreikį
Abstract views 190 | Article downloads (PDF) 579
61-68
PDF
87-94
PDF
Irmija Zaksas
Materializmo tradicijos Kauno Medicinos institute
Abstract views 184 | Article downloads (PDF) 316
95-106
PDF
Aldona Darginavičienė
Katalikybės socialinio mokymo kritika Z. Angariečio darbuose
Abstract views 175 | Article downloads (PDF) 459
107-122
PDF
Irena Gaidamavičienė
Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
Abstract views 237 | Article downloads (PDF) 327
123-134
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Žmogaus sąmonės problema neotomizmo filosofijoje
Abstract views 173 | Article downloads (PDF) 330
135-140
PDF
Romanas Plečkaitis
Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.-XVII a. pirmoji pusė)
Abstract views 285 | Article downloads (PDF) 366
141-160
PDF
Geršonas Lechemas
Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu
Abstract views 191 | Article downloads (PDF) 543
177-184
PDF
Jonas Repšys
Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu
Abstract views 231 | Article downloads (PDF) 414
185-201
PDF