Vol 8 (1968): Filosofija

Vol 8 (1968)

Problemos
Filosofija
Published 1968-04-07

-

Kristina Rickevičiūtė
Ženklas ir jo reikšmė žodyje
Abstract views 142 | Article downloads (PDF) 270
5-14
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologinė sprendimų interpretacija
Abstract views 112 | Article downloads (PDF) 233
15-28
PDF
Krescencijus Stoškus
Kai kurie metodologiniai ženklų ir jų sistemų interpretavimo klausimai
Abstract views 124 | Article downloads (PDF) 280
29-48
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika
Abstract views 118 | Article downloads (PDF) 247
49-60
PDF
Rūta Žičkytė-Barysienė
Apie estetinį poreikį
Abstract views 125 | Article downloads (PDF) 399
61-68
PDF
87-94
PDF
Irmija Zaksas
Materializmo tradicijos Kauno Medicinos institute
Abstract views 121 | Article downloads (PDF) 248
95-106
PDF
Aldona Darginavičienė
Katalikybės socialinio mokymo kritika Z. Angariečio darbuose
Abstract views 116 | Article downloads (PDF) 382
107-122
PDF
Irena Gaidamavičienė
Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
Abstract views 141 | Article downloads (PDF) 227
123-134
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Žmogaus sąmonės problema neotomizmo filosofijoje
Abstract views 103 | Article downloads (PDF) 251
135-140
PDF
Romanas Plečkaitis
Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.-XVII a. pirmoji pusė)
Abstract views 119 | Article downloads (PDF) 277
141-160
PDF
Geršonas Lechemas
Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu
Abstract views 123 | Article downloads (PDF) 432
177-184
PDF
Jonas Repšys
Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu
Abstract views 140 | Article downloads (PDF) 332
185-201
PDF