Vol. 73 (2008): Problemos

Vol. 73 (2008)

Problemos
Published 2008-01-01

Development of Philosophy in Lithuania

Romanas Plečkaitis
FILOSOFIJOS ATSIRADIMAS LIETUVOJE
Abstract views 381
9-17
PDF
25-41
PDF

Phenomenology and Hermeneutics

Tomas Kačerauskas
KŪNAS GYVENAMAJAME PASAULYJE
Abstract views 505
72-82
PDF
Arūnas Mickevičius
GIANNI VATTIMO „SILPNASIS MĄSTYMAS“ IR HERMENEUTIKA
Abstract views 382
83-89
PDF

Ontology and Epistemology

Jonas Dagys
J. McTAGGARTAS IR H. MELLORAS APIE LAIKĄ
Abstract views 444
115-121
PDF

History of Philosophy

Tomas Saulius
GRAIKIŠKASIS FILOSOFIJOS MITAS
Abstract views 339
122-130
PDF
Skirmantas Jankauskas
PARMENIDAS: TEISINGUMAS KAIP RAKTAS Į BŪTIES PRIGIMTĮ
Abstract views 582
131-154
PDF
Evaldas Nekrašas
POZITYVIZMAS IR MARKSIZMAS
Abstract views 619
155-166
PDF
Algis Mickunas
E. FINKO FILOSOFINĖ ANTROPOLOGIJA
Abstract views 444
167-178
PDF

Lithuanian Manuscript Heritage

Žurnalas Problemos
JUOZO GIRNIAUS LAIŠKAI BRONIUI KUZMICKUI
Abstract views 246
197-200
PDF

Books

Jūratė Morkūnienė
TAUTOS TAPATUMO BEIEŠKANT
Abstract views 283
201-203
PDF
Tomas Sodeika
KUKLUS NIHILIZMO ŽAVESYS
Abstract views 360
204-209
PDF
Jovilė Kotryna Barevičiūtė
FILOSOFINĖ POETIKA: NUO ANTIKOS IKI ŠIŲ DIENŲ
Abstract views 303
210-212
PDF

Conferences

Mantautas Ruzas
500 METŲ FILOSOFIJAI LIETUVOJE
Abstract views 276
213-215
PDF
Jolanta Saldukaitytė
RELIGIJOS FENOMENAS ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE
Abstract views 327
216-219
PDF