NESATYS KAIP REDUKTYVISTINĖS PRIEŽASTINGUMO ANALIZĖS ARGUMENTAS
Ontologija ir epistemologija
Vytautas Grenda
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2014
PDF

How to Cite

Grenda V. (2008). NESATYS KAIP REDUKTYVISTINĖS PRIEŽASTINGUMO ANALIZĖS ARGUMENTAS. Problemos, 73, 104-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2014

Abstract

Straipsnis supažindina su argumentu už reduktyvistinę, hiumišką priežastingumo sampratą. Remiamasi Davido Lewiso ir Hugh’o Melloro įžvalga, kad negali egzistuoti priežastis ir jų padarinius siejantis santykis, nes priežastimis ar padariniais gali būti vadinami ne tik pozityvūs, bet ir negatyvūs faktai ar įvykiai (nesatys). Jeigu toks santykis neegzistuoja, tai prieš vadinamąją „hiumiškojo supervenavimo“ tezę nukreipti mintiniai eksperimentai negali įrodyti, jog priežastingumas yra neredukuojama pasaulio ypatybė. Daugiausia, ką jie gali įrodyti, – tai įprastinės priežastingumo sampratos prieštaringumą.
Pagrindiniai žodžiai: priežastingumas, hiumizmas, nesatys.

Absences as an Argument for Reductionist Analysis of Causation
Vytautas Grenda

Summary
The article advances an argument in favour of the reductionist, Humean conception of causation. The author draws upon an insight of David Lewis and Hugh Mellor: there can be no irreducible relation between causes and their effects, because not only the case that something exists, but also the case that something does not exist (i. e. absence) can be called a cause or an effect. If there’s no such a relation, then the thought experiments that are directed against the so-called “Humean supervenience” thesis cannot prove that causation is an irreducible feature of the world. The utmost such experiments can prove is that the ordinary conception of causation is inconsistent. 
Keywords: causation, humeanism, absences.

ht: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy