Vol 76 (2009): Problemos

Vol 76 (2009)

Problemos
Published 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
TRYS ACADEMIA EUROPEANA LEMTYS IR UNIVERSITAS VILNENSIS
Abstract views 444 | Article downloads (PDF) 365
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
PILIETINIS NEPAKLUSNUMAS: INDIVIDŲ LAISVĖ IR VISUOMENINĖ TVARKA
Abstract views 475 | Article downloads (PDF) 385
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE
Abstract views 396 | Article downloads (PDF) 350
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
GENETINIS DISKURSAS MEDIJŲ KULTŪROJE: GUNDYMAS PREKINIU NEMIRTINGUMU
Abstract views 289 | Article downloads (PDF) 326
52-65
PDF

Ethics

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Abstract views 398 | Article downloads (PDF) 373
66-73
PDF
Kerem Eksen
„ETIKA“, „MORALĖ“ IR AUGUSTINO LIBERUM ARBITRIUM
Abstract views 251 | Article downloads (PDF) 369
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
TRINARĖ DIALOGO STRUKTŪRA FENOMENOLOGINIU POŽIŪRIU
Abstract views 374 | Article downloads (PDF) 456
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Abstract views 332 | Article downloads (PDF) 396
99-111
PDF
Irina Poleščuk
NUO HUSSERLIO PRIE LEVINO: HILETINIŲ DUOMENŲ, PRIERAIŠUMO, JUSLUMO IR KITO VAIDMUO LAIKIŠKUME
Abstract views 250 | Article downloads (PDF) 384
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Abstract views 259 | Article downloads (PDF) 309
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Abstract views 432 | Article downloads (PDF) 499
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
EINSTEINO FENOMENAS: KĄ LIUDIJA NEPASTEBĖTAS AUTENTIŠKAS ŽINIŲ ŠALTINIS
Abstract views 249 | Article downloads (PDF) 401
162-170
PDF

History of Philosophy

Skirmantas Jankauskas
GRAIKIŠKASIS FILOSOFAVIMAS KAIP REFLEKSIJOS DEFORMUOTAS RAPSODIŠKASIS BYLOJIMAS
Abstract views 311 | Article downloads (PDF) 371
171-181
PDF
Tomas Saulius
PARMENIDO MĮSLĖ
Abstract views 292 | Article downloads (PDF) 388
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
JACQUES’O DERRIDA PHARMAKON INTERPRETACIJA
Abstract views 414 | Article downloads (PDF) 443
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
TOMO AKVINIEČIO LAIKO SAMPRATA
Abstract views 249 | Article downloads (PDF) 545
206-224
PDF
Laura Junutytė
KAI KURIŲ GILLES’IO DELEUZE’O SĄVOKŲ TEORINĖS IŠTAKOS
Abstract views 312 | Article downloads (PDF) 499
225-235
PDF

Books

Mantautas Ruzas
„FILOSOFIJOS LIKIMAS“: ATGAL PRIE GRAIKŲ
Abstract views 253 | Article downloads (PDF) 316
236-240
PDF

Dissertations

Jonas Dagys
NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI
Abstract views 323 | Article downloads (PDF) 342
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR. NETEKOME PROFESORIAUS ROMANO PLEČKAIČIO
Abstract views 164
246-247
PDF