Vol 76 (2009): Problemos

Vol 76 (2009)

Problemos
Published 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
TRYS ACADEMIA EUROPEANA LEMTYS IR UNIVERSITAS VILNENSIS
Abstract views 409 | Article downloads (PDF) 323
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
PILIETINIS NEPAKLUSNUMAS: INDIVIDŲ LAISVĖ IR VISUOMENINĖ TVARKA
Abstract views 444 | Article downloads (PDF) 351
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE
Abstract views 361 | Article downloads (PDF) 315
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
GENETINIS DISKURSAS MEDIJŲ KULTŪROJE: GUNDYMAS PREKINIU NEMIRTINGUMU
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 285
52-65
PDF

Ethics

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Abstract views 362 | Article downloads (PDF) 335
66-73
PDF
Kerem Eksen
„ETIKA“, „MORALĖ“ IR AUGUSTINO LIBERUM ARBITRIUM
Abstract views 217 | Article downloads (PDF) 331
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
TRINARĖ DIALOGO STRUKTŪRA FENOMENOLOGINIU POŽIŪRIU
Abstract views 325 | Article downloads (PDF) 409
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Abstract views 299 | Article downloads (PDF) 345
99-111
PDF
Irina Poleščuk
NUO HUSSERLIO PRIE LEVINO: HILETINIŲ DUOMENŲ, PRIERAIŠUMO, JUSLUMO IR KITO VAIDMUO LAIKIŠKUME
Abstract views 226 | Article downloads (PDF) 347
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Abstract views 241 | Article downloads (PDF) 280
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Abstract views 379 | Article downloads (PDF) 432
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
EINSTEINO FENOMENAS: KĄ LIUDIJA NEPASTEBĖTAS AUTENTIŠKAS ŽINIŲ ŠALTINIS
Abstract views 232 | Article downloads (PDF) 360
162-170
PDF

History of Philosophy

Skirmantas Jankauskas
GRAIKIŠKASIS FILOSOFAVIMAS KAIP REFLEKSIJOS DEFORMUOTAS RAPSODIŠKASIS BYLOJIMAS
Abstract views 284 | Article downloads (PDF) 335
171-181
PDF
Tomas Saulius
PARMENIDO MĮSLĖ
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 341
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
JACQUES’O DERRIDA PHARMAKON INTERPRETACIJA
Abstract views 368 | Article downloads (PDF) 390
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
TOMO AKVINIEČIO LAIKO SAMPRATA
Abstract views 224 | Article downloads (PDF) 426
206-224
PDF
Laura Junutytė
KAI KURIŲ GILLES’IO DELEUZE’O SĄVOKŲ TEORINĖS IŠTAKOS
Abstract views 293 | Article downloads (PDF) 453
225-235
PDF

Books

Mantautas Ruzas
„FILOSOFIJOS LIKIMAS“: ATGAL PRIE GRAIKŲ
Abstract views 215 | Article downloads (PDF) 280
236-240
PDF

Dissertations

Jonas Dagys
NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI
Abstract views 281 | Article downloads (PDF) 297
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR. NETEKOME PROFESORIAUS ROMANO PLEČKAIČIO
Abstract views 150
246-247
PDF