Vol 76 (2009): Problemos

Vol 76 (2009)

Problemos
Published 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
TRYS ACADEMIA EUROPEANA LEMTYS IR UNIVERSITAS VILNENSIS
Abstract views 340 | Article downloads (PDF) 292
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
PILIETINIS NEPAKLUSNUMAS: INDIVIDŲ LAISVĖ IR VISUOMENINĖ TVARKA
Abstract views 404 | Article downloads (PDF) 310
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE
Abstract views 316 | Article downloads (PDF) 287
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
GENETINIS DISKURSAS MEDIJŲ KULTŪROJE: GUNDYMAS PREKINIU NEMIRTINGUMU
Abstract views 236 | Article downloads (PDF) 253
52-65
PDF

Ethics

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Abstract views 319 | Article downloads (PDF) 305
66-73
PDF
Kerem Eksen
„ETIKA“, „MORALĖ“ IR AUGUSTINO LIBERUM ARBITRIUM
Abstract views 191 | Article downloads (PDF) 306
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
TRINARĖ DIALOGO STRUKTŪRA FENOMENOLOGINIU POŽIŪRIU
Abstract views 290 | Article downloads (PDF) 379
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Abstract views 264 | Article downloads (PDF) 311
99-111
PDF
Irina Poleščuk
NUO HUSSERLIO PRIE LEVINO: HILETINIŲ DUOMENŲ, PRIERAIŠUMO, JUSLUMO IR KITO VAIDMUO LAIKIŠKUME
Abstract views 206 | Article downloads (PDF) 331
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Abstract views 213 | Article downloads (PDF) 261
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Abstract views 338 | Article downloads (PDF) 390
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
EINSTEINO FENOMENAS: KĄ LIUDIJA NEPASTEBĖTAS AUTENTIŠKAS ŽINIŲ ŠALTINIS
Abstract views 209 | Article downloads (PDF) 318
162-170
PDF

History of Philosophy

Skirmantas Jankauskas
GRAIKIŠKASIS FILOSOFAVIMAS KAIP REFLEKSIJOS DEFORMUOTAS RAPSODIŠKASIS BYLOJIMAS
Abstract views 264 | Article downloads (PDF) 299
171-181
PDF
Tomas Saulius
PARMENIDO MĮSLĖ
Abstract views 246 | Article downloads (PDF) 304
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
JACQUES’O DERRIDA PHARMAKON INTERPRETACIJA
Abstract views 318 | Article downloads (PDF) 338
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
TOMO AKVINIEČIO LAIKO SAMPRATA
Abstract views 201 | Article downloads (PDF) 393
206-224
PDF
Laura Junutytė
KAI KURIŲ GILLES’IO DELEUZE’O SĄVOKŲ TEORINĖS IŠTAKOS
Abstract views 266 | Article downloads (PDF) 422
225-235
PDF

Books

Mantautas Ruzas
„FILOSOFIJOS LIKIMAS“: ATGAL PRIE GRAIKŲ
Abstract views 188 | Article downloads (PDF) 253
236-240
PDF

Dissertations

Jonas Dagys
NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI
Abstract views 247 | Article downloads (PDF) 273
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR. NETEKOME PROFESORIAUS ROMANO PLEČKAIČIO
Abstract views 141
246-247
PDF