FILOSOFIJA LIETUVOS JĖZUITŲ MOKYKLOSE NUO XVI IKI XVIII AMŽIAUS
Filosofijos raida Lietuvoje
Roman Darowski
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2022
PDF

How to Cite

Darowski R. (2008). FILOSOFIJA LIETUVOS JĖZUITŲ MOKYKLOSE NUO XVI IKI XVIII AMŽIAUS. Problemos, 73, 18-24. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2022

Abstract

Straipsnį sudaro svarbiausios autoriaus atliktų sistemingų tris dešimtmečius trukusių Lenkijos ir Lietuvos jėzuitų mokyklose puoselėtos filosofijos tyrimų išvados. Aptariamas laikotarpis nuo jėzuitų veiklos Lietuvoje pradžios antrojoje XVI a. pusėje iki XVIII a. pabaigos. Tiriamo laikotarpio jėzuitų filosofijoje išskiriamos dvi kryptys – filosofija, tiesiogiai susijusi su dėstymu, t. y. dėstyta jėzuitų mokyklose, ir pilietinė filosofija, tiesiogiai su dėstymu nesusijusi. Autorius aptaria žymiausius jėzuitų filosofus, jų puoselėtų teorijų ištakas bei reikšmę, sąsajas su Aristotelio doktrina ir besiformuojančiais gamtos mokslais. Paskutiniame skirsnyje minimos mažai tyrinėtos pilietinės filosofijos problemos.
Pagrindiniai žodžiai: filosofija jėzuitų mokyklose, filosofija Lietuvoje, antroji scholastika, scholastinis aristotelizmas.

Philosophy of Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century
Roman Darowski SJ 

Summary
The article consists of the most significant conclusions from the research into the philosophy of Jesuits in Poland and Lithuania that had been systematically conducted by the author for thirty years. It refers to the period since the beginning of the activity of Jesuits in Lithuania in the second half of the 16th century until the end of the 18th century. Having distinguished the two areas of Jesuit philosophy in Lithuania of the relevant period – philosophy connected with teaching, i. e. taught at the Jesuit schools, and civic philosophy, not connected directly with teaching – the article discusses the most eminent Jesuit philosophers, as well as the sources and significance of Jesuit philosophy, also its relation to Aristotelian doctrine and new physics of the time. The main concerns of the insufficiently examined civic philosophy are discussed in the last section.
Keywords: Jesuit philosophy, philosophy in Lithuania, second scholastics, Jesuit Aristotelianism.

e="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy