Logic, Methodology of Science, and Theory of Knowledge
-
V. Valevičius
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6225
PDF

How to Cite

Valevičius V. (1978). Logic, Methodology of Science, and Theory of Knowledge. Problemos, 22, 19-20. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6225

Abstract

Sekcijoje buvo skaitomi pranešimai apie logikos, mokslo metodologijos, pažinimo problemas. Sekcijos pradžioje daugiausiai dėmesio skirta tarybinėje literatūroje pasitaikančioms mechanistinio empirizmo apraiškoms. M. Popovičius nurodė, jog logikos pradmenys formavosi kaip klausimų-atsakymų sistema. Taip pat buvo kalbama apie dvejopą paradigmos vaidmenį moksle: paradigma ir saugo mokslą nuo nemoksliškų publikacijų, ir trukdo rastis naujoms idėjoms. Sekcijos uždaryme A. Kunčinas perskaitė pranešimą „Teorija kaip sistema“, kuriame pabrėžė, jog naujos ir senos teorijos funkcijos turi būti homomorfiškos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy