City and Man
-
V. Valevičius
Published 1991-10-05
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7073
PDF

How to Cite

Valevičius V. (1991). City and Man. Problemos, 45, 125-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7073

Abstract

1989 m. spalio 6 d. Klaipėdoje įvyko mokslinė konferencija „Miestas ir žmogus“, kurią organizavo Lietuvos filosofų draugijos Klaipėdos skyrius. Joje buvo aptartos miesto ir žmogaus santykių problemos. A. Šliogeris perskaitė pranešimą „Būties problema ir pasaulinio miesto ontologinė situacija“, K. Stoškus – pranešimą „Miestas ir žmogaus fragmentacija“, L. Donskis – „Miesto kultūros erdvė ir laikas“, R. Kacevičius – „Žmogaus buvimo problema ir miesto civilizacija“. L. Gavrilenkienė kalbėjo apie kultūros ir civilizacijos sociodinamiką, V. Valevičius aptarė Lietuvos kultūros aktualijas. J. Mališausko, M. Ridiko, A. Kontauto, P. Žakaičio pranešimuose nagrinėtos filologinės, psichologinės, ekologinės ir urbanistikos problemos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy