Tradition of Empiricism and the Philosophical Problems of Science
-
Jūratė Skersytė
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6237
PDF

How to Cite

Skersytė J. (1978). Tradition of Empiricism and the Philosophical Problems of Science. Problemos, 22, 100-106. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6237

Abstract

Recenzijoje aptariama E. Nekrašo monografija „Loginis empirizmas ir mokslo metodologija“ bei empirizmo tradicija. E. Nekrašo dėmesio centre – posūkis, atskyręs šiuolaikinį ir klasikinį empirizmą ir pakeitęs indukcijos problemos kėlimo būdą. Knygos autorius kritikuojamas už tai, kad genetinio empirizmo nelaiko metodologine doktrina. Teigiama, kad J. Locke‘o iškeltos problematikos vaidmuo empirizmo raidai kur kas svarbesnis nei mano autorius. Loginio empirizmo posūkis į loginę mokslo analizę nėra vien genetinės problematikos atsisakymas, bet kartu ir tam tikra jos vietos mokslo aiškinimo turinyje samprata. Pabrėžiamas autoriaus gebėjimas kompaktiškai ir išsamiai atskleisti loginio empirizmo teorinę struktūrą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy