Methodological Problems of the Theory of Values
-
Gema Jurkūnaitė
Published 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6252
PDF

How to Cite

Jurkūnaitė G. (1979). Methodological Problems of the Theory of Values. Problemos, 23, 118-119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6252

Abstract

1979 m. gegužės 12 d. įvyko konferencija, kurioje buvo kalbama apie vertybių teoriją. Buvo perskaityti 9 pranešimai (A. Lozuraičio, E. Meškausko, E. Gendrolio, J. Balčiaus, A. Gaižučio ir kt.). Nagrinėti vertybiniai momentai praeities ir dabarties filosofų teorijose, atskleistos jų pozicijų ištakos ir metodologiniai pagrindai, moralinių vertybių istoriškumas, kultūrinis reliatyvizmas, meno sociologijos, estetinių vertybių ir kiti klausimai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy