On the Role fo Law Consciousness
-
Gema Jurkūnaitė
Published 1990-10-03
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7113
PDF

How to Cite

Jurkūnaitė G. (1990). On the Role fo Law Consciousness. Problemos, 42, 125-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7113

Abstract

1988 m. balandžio 19 d. Vilniaus universitete R. Šerpytytė apgynė filosofijos mokslų kandidatės disertaciją „Teisinės sąmonės vaidmuo visuomenės raidoje (metodologinis aspektas)“. Mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: dr. B. Kuzmickas ir doc. A. Gasiūnas. Disertacijoje aptariami teisinės sąmonės bei jos vaidmens supratimo ikimarksistinėje filosofijoje metodologiniai bruožai, atskleidžiamos marksistinio požiūrio į teisinę sąmonę ypatybės, analizuojama socialinė praktika, sąlygojusi teisės atsiradimą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy