The Place of Religion in Multinational World
-
Stasys Venskevičius
Published 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6269
PDF

How to Cite

Venskevičius S. (1979). The Place of Religion in Multinational World. Problemos, 24, 109-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6269

Abstract

J. Minkevičiaus monografijos „Religija daugianacionaliniame pasaulyje“ recenzija. Monografija apibūdinama kaip labai informatyvi tiek teorinės, tiek faktinės informacijos prasme. Pastebima, kad J. Minkevičius taikliomis, glaustomis formuluotėmis įtaigiai eksplikuoja marksistinė religijos, jos struktūros bei socialinių funkcijų sampratą, fundamentalius nacijos teorijos teiginius, komunistų partijų nacionalinės politikos principus. Pagrindinė monografijoje keliamų problemų ašis – religijos vieta ir vaidmuo nacijų raidoje, nacionalinių santykių struktūroje. Autorius kritikuojamas dėl griežtokų ar menkiau motyvuotų teiginių, minties pasikartojimų.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy