Methodological Problems of the Analysis of Social Values
-
Stasys Venskevičius
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5768
PDF

How to Cite

Venskevičius S. (1969). Methodological Problems of the Analysis of Social Values. Problemos, 4, 111-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5768

Abstract

Apžvelgiamas tarpinstitucinis simpoziumas, surengtas 1969 m. lapkričio 19 d. Vilniaus universitete. Jame buvo perskaityti 22 pranešimai, kuriuose nagrinėjamos metodologinės socialinių vertybių problemos. A. Lozuraitis nagrinėjo socialinio pažinimo ir socialinio vertinimo santykį, K. Stoškus – vertybinius santykius ir vertinimo formas, N. Nikolajeva – vertinimo ir intereso santykį, B. Kuzmickas – asmenybės vertybes ir jos asocialumo problemą, Z. Morkūnas – visuomeninių procesų valdymo teoriją, J. Karosas – socialistinės ideologijos vertybes ir visuomeninę praktiką, A. Katalynas – estetikos ir vertybių teorijos sąlyčio klausimus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy