Critics of Non-Marxist Conceptions of Consciousness
-
Arūnas Sverdiolas
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6319
PDF

How to Cite

Critics of Non-Marxist Conceptions of Consciousness (A. Sverdiolas , Trans.). (1982). Problemos, 27, 112-113. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6319

Abstract

1980 m. lapkričio 24–25 dienomis Vilniuje įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Dabarties buržuazinės filosofijos sąmonės koncepcijų kritika“. Įžanginiame žodyje buvo pažymėta, kad sąmonės filosofijos problemos yra ta sritis, kurioje kryžiuojasi įvairios buržuazinės filosofijos kryptys. Jų problemų marksistinė kritika yra aktualus idėjinis bei teorinis tarybinių filosofų uždavinys. Nemažai pranešimų buvo skirta E. Husserlio transcendentalinio idealizmo kritinei analizei, taip pat nagrinėta fenomenologijos įtaka katalikiškajai etikai, M. Heideggerio būties ir sąmonės problemai.
PDF