Critics of Non-Marxist Conceptions of Consciousness
-
Arūnas Sverdiolas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6319
PDF

How to Cite

Sverdiolas A. (2014) “Critics of Non-Marxist Conceptions of Consciousness”, Problemos, 270, pp. 112-113. doi: 10.15388/Problemos.1982.27.6319.

Abstract

1980 m. lapkričio 24–25 dienomis Vilniuje įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Dabarties buržuazinės filosofijos sąmonės koncepcijų kritika“. Įžanginiame žodyje buvo pažymėta, kad sąmonės filosofijos problemos yra ta sritis, kurioje kryžiuojasi įvairios buržuazinės filosofijos kryptys. Jų problemų marksistinė kritika yra aktualus idėjinis bei teorinis tarybinių filosofų uždavinys. Nemažai pranešimų buvo skirta E. Husserlio transcendentalinio idealizmo kritinei analizei, taip pat nagrinėta fenomenologijos įtaka katalikiškajai etikai, M. Heideggerio būties ir sąmonės problemai.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy