Vol 74 (2008): Problemos

Vol 74 (2008)

Problemos
Published 2008-01-01

Philosophy in Lithuania

Evaldas Nekrašas
FILOSOFIJA IR POLITIKA ATGIMIMO EPOCHOJE
Abstract views 383
9-15
PDF
Arūnas Sverdiolas | Tomas Kačerauskas
FENOMENOLOGIJA LIETUVOJE
Abstract views 470
16-26
PDF
Gintautas Mažeikis
E. GENDROLIO BENDRUOMENINĖS ŽMOGAUS RAIDOS TEORIJA
Abstract views 467
27-47
PDF

For the 100th Anniversary of Antanas Maceina's Birth

Juozas Vytautas Uzdila
A. MACEINOS FILOSOFINĖ PEDAGOGIKA
Abstract views 367
77-85
PDF

Philosophy in Europe

Skirmantas Jankauskas
PUOTA: FILOSOFIJOS ĮTEISINIMO PROBLEMA
Abstract views 382
86-107
PDF
Saulenė Pučiliauskaitė
L. WITTGENSTEINO ESTETIKOS PAMOKOS
Abstract views 241
108-118
PDF
Audronė Žukauskaitė
J. DELEUZE’O SKIRTUMO SAMPRATA
Abstract views 531
119-128
PDF
141-149
PDF
Milda Plečkaitytė
GYVYBĖS KODO TVARKA
Abstract views 248
162-168
PDF
Ulrike Hass-Zumkehr
DALYKINĖ EKOLOGIJOS KALBA XX AMŽIUJE
Abstract views 222
169-177
PDF

Books

Vytautas Martinkus
APIE FILOSOFIJOS IR MENO SĄSAJAS
Abstract views 232
178-182
PDF
Andrius Bielskis
KODĖL KAPITALIZMAS, KUR DEMOKRATIJA?
Abstract views 259
183-191
PDF
Vincentas Žemaitis
ETIKA EKOLOGINIŲ IŠŠŪKIŲ LAIKAIS
Abstract views 227
192-194
PDF

Conferences

Laura Junutytė
MOKSLO VAIZDINIAI DABARTIES FILOSOFIJOJE
Abstract views 234
195-197
PDF
Jolanta Saldukaitytė
PRASMĖ FILOSOFIJOJE IR FILOSOFIJOS PRASMĖ
Abstract views 269
198-203
PDF