Der Stellung des Menschen in der Welt
-
Nicolai Hartmann
Published 1997-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1997.51.6961
PDF

How to Cite

Hartmann N. (1997). Der Stellung des Menschen in der Welt. Problemos, 51, 116-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.1997.51.6961

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos žmogaus sąmonės formos, žmogiškosios veiklos savitumo aspektai. Žmogui būdingi transcendentalūs aktai ir įvairialypė veikla. Žmogaus norai, valios veiksmai, savęs suvokimas bei įvairūs rūpesčiai peržengia jo sąmonės ribas. Sąmonės dėka žmogus išsivaduoja iš gyvuliškųjų poreikių nelaisvės, dirbdamas jis kuria kultūrą. Žmogaus dvasia perkuria daiktų pasaulį pagal savo tikslus, to negali pati gamta. Žmogaus pranašumas yra ne ontinis, o tik pažintinis, jam būdingas sąmoningas prisitaikymas ir tikslingas vertinimas. Vertybės yra orientuotos į konkrečią būtybę, jomis ji save teigia ir tokiu pavidalu dalyvauja realiame pasaulyje. Žmogus yra vertybių kūrėjas ir vienintelis jų suvokėjas bei įgyvendintojas. Jei vertybės galėtų realizuotis pačios savaime, tai žmogus būtų nereikalingas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy