Letter to V. Seseman
-
Nicolai Hartmann
Published 1995-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7029
PDF

How to Cite

Hartmann N. (1995). Letter to V. Seseman. Problemos, 48, 103-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7029

Abstract

Publikuojami du N. Hartmanno laiškai V. Sezemanui ir vienas – jo žmonai. Pateikiamas tekstas originalo (vokiečių) kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą. Laiškuose teiraujamasi dėl straipsnio vertimo filosofiniam žurnalui, supažindinama su filosofinių tekstų jubiliejinės rinktinės sudarymo problemomis, išreiškiamos asmeninės simpatijos ir linkėjimai, dalijamasi mokslinio darbo rūpesčiais, aktualiais sprendžiamais filosofiniais klausimais, pripažįstama didelė bendravimo su V. Sezemanu intelektualinė nauda.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy