Dialogue Between Fact and Ideal
-
Danutė Kapačiauskienė
Published 1995-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7043
PDF

How to Cite

Kapačiauskienė D. (1995). Dialogue Between Fact and Ideal. Problemos, 47, 126-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7043

Abstract

Arvydo Šliogerio knygos „Būtis ir pasaulis: tyliojo gyvenimo fragmentai“ (1990 m.) recenzija. Recenzijos autorė teigia, kad aptariamas filosofas savo dienoraštyje mąsto apie būtį, jos buvimo ir reiškimosi būdus, Dievą, tiesą, savo kaip būtybės būvį. Mąstoma nuolatinėje įtampoje tarp fakto ir idealo, tarp esamybės (alfa) ir geidžiamybės (omega). Aptariama A. Šliogerio pasaulio sąvoka: tai yra būties priešybė – vertinimo ir pažinimo santykių stichija, tarsi-būtis. Nagrinėjama filotopijos samprata. Filotopas siekia su meile atsiverti kiekvienam jo meilės lauke esančiam būties fenomenui. Filotopas plėtoja imanentinę Dievo sampratą: kiekvienas būties fenomenas yra sakralus, sakralumas yra būties švytėjimas. Filotopo paritetinę, egalitarinę orientaciją perkėlę į socialinę ir politinę plotmę, gausime liberalizmo nuostatą: kiekvienas asmuo yra būties fenomenas, todėl socialinės institucijos turi taip funkcionuoti, kad būtų užtikrinta asmens laisvė.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy