Paradigms of Thinking and the World of Man
-
Danutė Kapačiauskienė
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7184
PDF

How to Cite

Kapačiauskienė D. (1988). Paradigms of Thinking and the World of Man. Problemos, 38, 120-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7184

Abstract

A. Šliogerio knygos „Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas“ recenzija. Knygoje rekonstruojama egzistencinio mąstymo paradigma, kurios ontologinė ašis yra imanentinis transcendentas. Aptariama ir klasikinio mąstymo paradigma. Kritiškai vertindamas egzistencinį mąstymą, autorius dažniausiai jį vadina paradoksaliu, šiam paradoksalumui suteikdamas negatyvią prasmę. Paaiškinęs egzistencinio mąstymo socialinį sąlygotumą, knygos autorius daro išvadą, kad egzistencinio mąstymo ontologinis regionas iš tikrųjų yra visuomenės kuriamas daiktų pasaulis, arba daiktiškoji tikrovė.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy