Once Again on Hegel
-
Romualdas Kacevičius
Published 1995-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7046
PDF

How to Cite

Kacevičius R. (1995). Once Again on Hegel. Problemos, 47, 136-138. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7046

Abstract

1991 m. kovo 25 d. Vilniaus universitete Filosofijos ir logikos katedros aspirantas Grigorijus Adelšinas apgynė filosofijos istorijos mokslų kandidato disertaciją „Apie grynosios būties problemą Hėgelio filosofijoje (Idealizmo principo genezė ir dialektika)“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: A. Šliogeris ir V. Minakovas. Disertacijoje aiškinama grynosios būties principo struktūros tipika. Teigiama, kad G. Hegelio filosofijai būdinga keturreikšmė ontologinė struktūra. Išskiriamos G. Hegelio tekstų abstrakčioji, formalioji, turininė ir metodinė struktūros, kurios savo ruožtu turi po keturis elementus, kurie yra hierarchiškai nuoseklūs, cikliškai pereina vienas į kitą, idealiai grupuojasi ir susijungia.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy