The Problem of Understanding in Contemporary Philosophy
-
Romualdas Kacevičius
Published 1990-10-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7114
PDF

How to Cite

Kacevičius R. (1990). The Problem of Understanding in Contemporary Philosophy. Problemos, 42, 125-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7114

Abstract

1988 m. birželio 14 d. Vilniaus universitete M. P. Šaulauskas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Supratimo problema hermeneutinės ir analitinės filosofijos sandūroje (istorinė- metodologinė analizė)“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. R. Pavilionis, oficialieji oponentai – prof. E. Nekrašas ir filos. kand. A. Degutis. Disertacijoje atskleidžiama dviejų pagrindinių Vakarų filosofijos krypčių ilgalaikių diskusijų supratimo klausimais genezė, esmė ir raida. Išskiriami trys pagrindiniai supratimo problemos aiškinimo būdai: semiotinis, psichologinis ir ontologinis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy