Interaction of Eastern and Western Cultures
-
Vacys Bagdonavičius
Published 1991-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7072
PDF

How to Cite

Bagdonavičius V. (1991). Interaction of Eastern and Western Cultures. Problemos, 45, 124-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7072

Abstract

1989 m. spalio 18-19 dienomis Vilniaus universitete vyko sąjunginė mokslinė konferencija „Rytų ir Vakarų kultūrų sąveika“. Perskaityta daugiau kaip 20 pranešimų (A. Andrijauskas, M. P. Šaulauskas, V. Bagdonavičius, S. Juknevičius, Z. Norkus, J. Trinkūnas, L. Donskis, A. Uždavinys, V. Valevičius ir kiti), juose vyravusią kultūrologinę problematiką analizavo ne tik filosofai, bet ir kiti orientalistikoje besidarbuojantys specialistai – filologai, istorikai, menotyrininkai, religijotyrininkai. Filosofiniai Rytų ir Vakarų kultūrų sąveikos aspektai įgavo tvirtesnį empirinį pagrindą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy