Critical Analysis of the Philosophical Views of P. Dovydaitis
-
Vacys Bagdonavičius
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7162
PDF

How to Cite

Bagdonavičius V. (1988). Critical Analysis of the Philosophical Views of P. Dovydaitis. Problemos, 39, 130-131. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7162

Abstract

1986 m. gruodžio 8 d. Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute mokslinis bendradarbis Jonas Balčius apgynė filosofijos kandidato disertaciją „P. Dovydaičio filosofinės ir visuomeninės pažiūros (1910–1940)“. Mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. J. Minkevičius ir doc. V. Pikutis. Disertacijoje kritiškai analizuojamos ir iš marksistinės metodologijos pozicijų vertinamos P. Dovydaičio pažiūros mokslinio pasaulio pažinimo specifikos ir patikimumo klausimais, pasaulėžiūrinės visuomeninio pobūdžio problemos, pastangos atgaivinti teleologizmą gamtos mokslų disciplinose.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy