Baltic Sea Ice Extent Change during the 18th–21st Centuries
Proceedings
Gintaras Račas
Vilnius University, Lithuania
Arūnas Bukantis
Vilnius University, Lithuania
Published 2020-05-19
https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.20
PDF

Keywords

none

How to Cite

Račas, G. and Bukantis, A. (trans.) (2020) “Baltic Sea Ice Extent Change during the 18th–21st Centuries”, Vilnius University Proceedings, 10, p. 28. doi:10.15388/Klimatokaita.2020.20.