Quality of the professional training in 2016: quality assessment report. Teachers’ opinion
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2017 Nr. 4 (244)
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists Informs
Raimondas Natka
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists
Karolina Rastenytė
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists
Published 2020-08-31
PDF

How to Cite

Natka R. and Rastenytė K. (2020) “Quality of the professional training in 2016: quality assessment report. Teachers’ opinion”, Slauga. Mokslas ir praktika, (4 (244), pp. 7-9. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19433 (Accessed: 3December2022).

Abstract

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (toliau – Kompetencijų centras), siekdamas gerinti vykdomų mokymų įgyvendinimo kokybę, 2016 m. balandžio–gruodžio mėn. atliko tyrimą, kurio metu buvo apklausiami dėstytojai, skaitantys paskaitas profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Dėstytojų prašyta įvertinti esamą situaciją ir numatyti priemones tikslingai gerinti organizuojamų mokymų įgyvendinimą.

PDF