Instrumentų plovimas ir dezinfekcija
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 2 (278)
Self-education
Laima Ridziauskienė
VšĮ Druskininkų ligoninė
Published 2020-02-25
PDF

How to Cite

Ridziauskienė L. (2020) “Instrumentų plovimas ir dezinfekcija”, Slauga. Mokslas ir praktika, (2 (278), pp. 12-15. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22741 (Accessed: 6October2022).

Abstract

Infekcijų prevencijos veikla sveikatos priežiūros įstaigose yra siejama su paslaugų kokybe, nuo jos priklauso pacientų, darbuotojų ir lankytojų sauga.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (toliau tekste – HN 47-1:2012):

Dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus kai kurias bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis.

PDF