Modular vacational training program of nurse helper
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis
Dissemination
Danguolė Kiselienė
Klaipeda Ernestas Galvanauskas vacational training centre
Egita Dadašova
Klaipeda Ernestas Galvanauskas vacational training centre
Lina Giedrimė
Klaipeda Ernestas Galvanauskas vacational training centre
Published 2022-04-20
PDF

Keywords

nurse helper
modular vacational teaching

How to Cite

Kiselienė D., Dadašova E. and Giedrimė L. (2022) “Modular vacational training program of nurse helper”, Slauga. Mokslas ir praktika, 3(4 (304), p. 26. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/26762 (Accessed: 24September2022).

Abstract

Senėjant visuomenei, siaučiant pandemijoms, Europa susiduria su didėjančiu slaugytojų poreikiu. Daugelyje Europos šalių (Švedija, Norvegija) kai kurias slaugytojų funkcijas galima pavesti slaugytojų padėjėjams. Iki 2019 metų, norint įgyti slaugytojo padėjėjo specialybę, pakakdavo baigti trijų mėnesių kursus.

2000 m. patvirtinta medicinos norma „MN: 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“. Slaugytojo padėjėjas – sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, padedantis slaugos specialistui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojo padėjėjas, baigęs studijas, įgyja daug funkcijų, kurios yra suskirstytos į „savarankiškai atliekamas“ ir į „darbą slaugos specialisto priežiūroje“. Dirbant komandoje turėtų gerėti slaugos kokybė, pacientų pasitenkinimas slauga.

PDF