Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów. Tom 3. = Tapatybė kultūrų sankirtoje. Mokslinių straipsnių rinkinys. T. 3.
Reviews
Mirosław Dawlewicz
Published 2017-04-13
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10654
PDF

How to Cite

Dawlewicz M. (2017) “Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów. Tom 3. = Tapatybė kultūrų sankirtoje. Mokslinių straipsnių rinkinys. T. 3.”, Slavistica Vilnensis, 610, pp. 393-396. doi: 10.15388/SlavViln.2016.61.10654.

Abstract

Lietuvos edukologijos universitetas, Filologijos fakultetas, Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centras; sudarė ir redagavo Irena Masoit ir Henrika Sokolovska. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, 420 p. ISSN 2335-7061, ISBN 978-609-471-058-2, eISBN 978-609-471-059-9. (Mirosław Dawlewicz, Wilno)
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy