Cerkiewnosłowiański przekład Ewangelii Mateusza w okresie po święcie Pięćdziesiątnicy w serbskich apostołach-ewangeliarzach krótkich Sv-17 i KM-512
I
Jerzy Ostapczuk
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2012.2.1208
PDF

How to Cite

Ostapczuk J. (2012) “Cerkiewnosłowiański przekład Ewangelii Mateusza w okresie po święcie Pięćdziesiątnicy w serbskich apostołach-ewangeliarzach krótkich Sv-17 i KM-512”, Slavistica Vilnensis, 57(2), pp. 15-32. doi: 10.15388/SlavViln.2012.2.1208.

Abstract

(rękopis nr 17 ze zbioru P.I. Sewastjanowa (f. 270) Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Moskwie oraz nr 512 Biblioteki Narodowej śww. Cyryla i Metodego w Sofii)

Rozpoczęte przed kilkoma laty badania cerkiewnosłowiańskiego przekładu Dobrej Nowiny w lekcjonarzach krótkich (lesk), polegające na porównywaniu wszystkich perykop jednego okresu liturgicznego, umożliwiły wskazanie bliskich sobie tekstologicznie rękopisów [Ostapczuk 2008].
...

Jerzy Ostapczuk
The Church Slavonic Translation of the Gospel of Matthew in the Period after the Pentacost from Serbian Apostol-Gospel Abbreviated Lectionaries Sv-17 and KM-512

The article is devoted to two abbreviated Serbian Apostol-Gospel lectionaries from the collections of the Russian State Library in Moscow, P. I. Sevastianov collection (f. 270), no. 17 (Sv-17) and the Bulgarian National Library (Sts. Cyril and Methodius) in Sofia, no. 512 (KM-512).
The collation of liturgical readings of the Gospel of Matthew (from the Pentecostal period of Synaxarion), based on 71 manuscripts, has shown that these two manuscripts have unusual readings (in terms of translation, additions, omissions, harmonization, etc.) that are characteristic only for these two lectionaries.
The existence of the unusual readings of the Gospel of Matthew in these two lectionaries allows us to classify them as textologically homogeneous Church Slavonic manuscripts of the abbreviated lectionary.
Keywords: Gospel of Matthew; lectionary, abbreviated, text criticism, Church Slavonic manuscript.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy