Halina Karaś. Polskie gwary okolic Ignalina i Jeziorosów na Litwie w świetle frekwencji cech językowych. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, stron 398. ISBN 978-83-65557-66-3
Reviews
Kristina Rutkovska
Vilnius University
Published 2018-10-29
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11870
PDF

Keywords

none

How to Cite

Rutkovska K. (2018) “Halina Karaś. Polskie gwary okolic Ignalina i Jeziorosów na Litwie w świetle frekwencji cech językowych. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, stron 398. ISBN 978-83-65557-66-3”, Slavistica Vilnensis, 630, pp. 397-400. doi: 10.15388/SlavViln.2018.63.11870.

Abstract

[text in Polish]

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy