Czesław Jankowski (1857–1929) — między „tutejszością” a europejskością: Zbiór studiów / Pod redakcją Ireny Fedorowicz i Mirosława Dawlewicza. Czeslawas Jankowskis (1857–1929) — tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo: mokslinių darbų rinkinys
Reviews
Iwona Wiśniewska
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Published 2019-11-19
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).12
PDF
HTML

Keywords

none

How to Cite

Wiśniewska I. (2019) “Czesław Jankowski (1857–1929) — między „tutejszością” a europejskością: Zbiór studiów / Pod redakcją Ireny Fedorowicz i Mirosława Dawlewicza. Czeslawas Jankowskis (1857–1929) — tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo: mokslinių darbų rinkinys”, Slavistica Vilnensis, 64(1), pp. 156-159. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(1).12.

Abstract

Moksliniai redaktoriai Irena Fedorovič ir Miroslav Davlevič. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 366 s. ISBN 978-609-07-0079-2.

PDF
HTML
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy