Българската националноезикова програма и езиковостроителните принципи през Възраждането
Articles
Диана Иванова
Пловдивски университет
Published 1999-12-01
https://doi.org/10.15388/SV.1999.23161
PDF

How to Cite

Иванова Д. (1999) “Българската националноезикова програма и езиковостроителните принципи през Възраждането”, Slavistica Vilnensis, 48(2), pp. 147–153. doi: 10.15388/SV.1999.23161.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy