The Problems of Modern Social Theories
-
Algimantas Valantiejus
Published 2002-11-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.2.6174
PDF

How to Cite

Valantiejus A. (2002) “The Problems of Modern Social Theories”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 100, pp. 141-165. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.2.6174.

Abstract

Review: Radžvilas, Vytautas. 2001. Moderniosios socialinės teorijos apmatai. Įvadinių paskaitų kursas TSPMI bakalaurams. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>