Historical Comparative Sociology of Zenonas Norkus: an Analysis of Unachieved Possibilities of Early Lithuanian Empire
-
Algimantas Valantiejus
Published 2010-12-14
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2010.2.6114
PDF

How to Cite

Valantiejus A. (2010) “Historical Comparative Sociology of Zenonas Norkus: an Analysis of Unachieved Possibilities of Early Lithuanian Empire”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 270, pp. 205-257. doi: 10.15388/SocMintVei.2010.2.6114.

Abstract

Review: Zenonas Norkus.2009.Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu. Vilnius: Aidai
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>