Informacinė visuomenė statistikos kontekste
Articles
Gediminas Samuolis
Lietuvos statistikos departamentas
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13959
PDF

Keywords

none

How to Cite

Samuolis G. (2009) “Informacinė visuomenė statistikos kontekste”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 73-82. doi: 10.15388/LJS.2009.13959.

Abstract

Informacinės visuomenės plėtros procesai Lietuvoje kasmet spartėja – vis daugiau žmonių, gyvenančių ne tik didmiesčiuose, bet ir kaimo vietovėse, naudojasi interneto teikiamomis galimybėmis ieškodami juos dominančios laisvalaikio ar darbo informacijos, vis daugiau verslo įmonių, valstybės bei savivaldos institucijų bendrauja tarpusavyje naudodamos elektronines ryšio priemones, internete teikia išsamią informaciją apie savo veiklą, sudaro galimybes nuotoliniu būdu užsisakyti jų teikiamą produkciją – prekes ar paslaugas. Sparčiai auga mobiliojo ryšio naudojimas, plėtojama plačiajuosčių interneto tinklų infrastruktūra, kuriamos naujos elektroninės paslaugos, tobulinamos didžiosios valstybės informa­cinės sistemos. Informacinės technologijos (IT) tampa neatsiejama bet kokios veiklos srities dalimi.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy