Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso statistika
Articles
Raimundas Barzdžius
Lietuvos banko statistikos departamentas
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13963
PDF

Keywords

none

How to Cite

Barzdžius R. (2009) “Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso statistika”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 96-98. doi: 10.15388/LJS.2009.13963.

Abstract

Nacionalinės pinigų sistemos funkcionavimas ir valiutos kurso palaikymas yra neišvengiamai susijęs su šalies mokėjimų balanso pusiausvyros problema. Sprendžiant šią ir su ja susijusias makroekonomines problemas labai svarbią reikšmę turi mokėjimų balanso statistika. Mokėjimų balanso statistikos svarba ekonominės politikos formuotojams pasireiškia tuo, kad gali padėti atsakyti į atitinkamus klausimus ir formuluoti geresnius ekonominės politikos sprendimus.

Vienas iš svarbiausių struktūrinių pokyčių, įvyku­sių pasaulio ekonomikoje per pastaruosius du dešimt­mečius, tai pastebimai glaudesni prekybos ir finan­siniai ryšiai tarp šalių, arba vadinamoji glo­balizacija.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy