Lietuvių kalbos pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą k. Donelaičio metų „Vasaros darbuose“
Kalbotyra
Carmen Caro Dugo
Published 2014-02-06
https://doi.org/10.15388/Verb.2014.5.4997
PDF

How to Cite

Dugo C. C. (2014) “Lietuvių kalbos pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą k. Donelaičio metų „Vasaros darbuose“”, Verbum, 50, pp. 34-43. doi: 10.15388/Verb.2014.5.4997.

Abstract

Donelaičio raštų kalba pasižymi dideliu vaizdingumu. Prie jos vaizdingumo ir gyvumo, be abejo, prisideda gausiai vartojamos veiksmažodinės konstrukcijos. Labai dažna priemonė yra pusdalyvis, kaip būdas sukonkretinti pagrindiniais veiksmažodžiais nusakytus veiksmus. Praeitais metais K. Donelaičio „Metai“ buvo pirmąkart išleisti ispanų kalba (Las estaciones del año. Sevilla: Renacimiento, 2013). Šiame straipsnyje tiriamas pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą „Metų“ dalyje „Vasaros darbai“. Nagrinėjama viena iš galimų priemonių pusdalyviams versti – ispanų kalbos gerundijus. Iš dalies gerundijaus funkcijos sutampa su lietuvių kalbos pusdalyvio, bet gerundijaus reikš- mės yra platesnės, todėl negalima šia veiksmažodžio neasmenuojama forma piktnaudžiauti, juolab kad ispanų kalbininkai siūlo vengti gerundijaus formų gausos. Bandoma nustatyti, kokiomis kitomis priemonėmis pusdalyviai verčiami į ispanų kalbą, ar jų reikšmės išlaikytos vertimo tekste, kaip Donelaičio „Metams“ būdingas dinamiškumas perteiktas ispanų kalbos skaitytojui.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy