Amerikos lietuvių periodikos skaitytojų nuomonės tyrimai (1879–1919)
History
Bronius Raguotis
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2014.7.7416
PDF

How to Cite

Raguotis B. (2015) “Amerikos lietuvių periodikos skaitytojų nuomonės tyrimai (1879–1919)”, Žurnalistikos tyrimai, 7, pp. 219-237. doi: 10.15388/zt/jr.2014.7.7416.

Abstract

Tokios temos lietuvių spaudos istorikai ir teoretikai nėra nagrinėję ir iš­samiai išskleidę. Tuo tarpu tai yra svarbi žurnalistikos istorijos, sociologijos, etikos, lektologijos sritis.
Šiame straipsnyje, nepretenduojant į išsamumą, įvairesniame, iš dalies teorinio pobūdžio kontekste dėstoma Amerikos lietuvių skaitytojų nuomonė apie atskirus periodikos leidinius (daugiausia – apie laikraščius), apskritai apie tos šalies lietuvių periodinę žiniasklaidą, kuri tuo metu sprendė ir žur­nalistikos praktikos klausimus: kas yra žinia, kokia turi būti naujiena. Į juos redakcijos ieškojo atsakymų pasitelkdamos ir JAV redaktorių pateikiamus naujienų apibūdinimus. Remiamasi iki šiol surinkta anketų, apklausos, ats­kirų temų, redakcijos atsakymų ir kitokių tyrimų medžiaga. Aptariama ir redakcijų reakcija į skaitytojų pareikštas pastabas bei pageidavimus.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy