Lietuvių žurnalistikos istorija Amerikos lietuvių darbuose (iki 1904 m.)
History
Bronius Raguotis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2008.1.86
PDF

How to Cite

Raguotis B. (2008) “Lietuvių žurnalistikos istorija Amerikos lietuvių darbuose (iki 1904 m.)”, Žurnalistikos tyrimai, 10, pp. 107-115. doi: 10.15388/zt/jr.2008.1.86.

Abstract

Į lietuvių žurnalistikos istorijos tyrinėjimus dar ne ką įvesdinti Amerikos lietuvių autorių darbai, skelbti knygose, ypač tos šalies lietuvių periodikoje. Tuo tarpu jų straipsniai ar šiaip medžiaga tomis temomis iškėlė ir nušvietė svarbių mūsų periodikos istorijos reiškinių, leidinių, asmenybių. Kai kuriuos tos istorijos dalykus jie svarstė ar naujai interpretavo pirmieji.

Šioje istoriografinėje informacijoje apibūdinami XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje (t. y. lietuvių spaudos draudimo laikais) Amerikos lietuvių periodikoje ir knygose pasirodę darbai daugiausia apie mūsų nacionalinės žurnalistikos pradžią ir pirmuosius leidinius. Tie įvairaus žanro raštai aprėpia ano meto lietuvių periodikos atšakas Mažojoje Lietuvoje ir Amerikoje.

Esminiai žodžiai: JAV lietuvių periodika, istoriografinis kontekstas, leidinių pobūdis.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy