Kronika
Sources
Žurnalistikos tyrimai 7 tomas
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2014.7.7417
PDF

How to Cite

7 tomas Žurnalistikos tyrimai (2015) “Kronika”, Žurnalistikos tyrimai, 7, pp. 238-239. doi: 10.15388/zt/jr.2014.7.7417.