Šališkumo problematika nacionaliniuose dienraščiuose 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu
Practice
Deimantas Jastramskis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2008.1.80
PDF

How to Cite

Jastramskis D. (2008) “Šališkumo problematika nacionaliniuose dienraščiuose 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu”, Žurnalistikos tyrimai, 10, pp. 5-24. doi: 10.15388/zt/jr.2008.1.80.

Abstract

Straipsnyje apžvelgiama šališkumo problematika nacionaliniuose dienraščiuose 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu kiekybiniu ir kokybiniu spausdintos informacijos apie kandidatus aspektu. Nagrinėjamas kiekvieno nacionalinio dienraščio pateiktos informacijos
apie kandidatus kryptingumas, apžvelgiama informacijos balanso tarp kandidatų dinamika. Aptariami koreliacijos tarp palankios ir neutralios bei nepalankios informacijos kiekio ir kandidatų reklamos, užsakomųjų straipsnių kiekio statistinio reikšmingumo duomenys.

Esminiai žodžiai: šališkumas, nacionalinis dienraštis, Prezidento rinkimai, informacijos kryptingumas, balansas, koreliacija, statistinis reikšmingumas.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy