Manipuliacinės įtraukimo į komunikaciją strategijos periodinėje spaudoje
Practice
Aurelija Juodytė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2008.1.81
PDF

How to Cite

Juodytė A. (2008) “Manipuliacinės įtraukimo į komunikaciją strategijos periodinėje spaudoje”, Žurnalistikos tyrimai, 10, pp. 25-40. doi: 10.15388/zt/jr.2008.1.81.

Abstract

Vienam populiariausių XX a. informacinės erdvės reiškinių – propagandai – ir dabar netrūksta tyrinėtojų dėmesio. Propaganda iš esmės susijusi su manipuliacija, per kurią yra realizuojama viešajame diskurse ir tampa kasdienio gyvenimo praktika. Todėl ši tematika įdomi ne vien akademinės bendruomenės nariams, bet ir plačiajai visuomenei – ypač viešųjų ryšių specialistams, politikams, politologams.

Šio straipsnio tikslas – apibrėžti ir atskirti minėtus konceptus ir parodyti, kokiomis sąlygomis atsiranda manipuliacinė komunikacija, kaip ji susijusi su periodine (sovietine ir posovietine) spauda Lietuvoje, ir kaip individualus mąstymas tampa ne ideologijos, bet ideologijų sklaidos priemone.

Esminiai žodžiai: propaganda, manipuliacija, komunikacija, iššūkis, subjektyvumas, programa, akseologija.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy