Vol 1 (2016): Bibliotheca Lituana

Vol 1 (2016)

Bibliotheca Lituana
Published 2016-11-04

Front Matter

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Editorial Board and Table of Contents
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 9
1-6
PDF

Articles

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai
Abstract views 25 | Article downloads (PDF) 16
7-22
PDF
Juozas Rimantas
Knygos temomis
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 2
23-26
PDF
Petras Vaičiūnas
Knyga
Abstract views 6 | Article downloads (PDF) 3
Vaclovas Biržiška
Nežinomi senieji lietuvių raštai ir rašytojai
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 4
29-61
PDF
Vincas Maciūnas
Kunigų Strazdo ir Valmiko kova su Vilniaus cenzūra
Abstract views 10 | Article downloads (PDF) 6
63-85
PDF
Petras Rimkūnas
Nauja medžiaga apie Antaną Baranauską
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 6
87-111
PDF
Vincas Trumpa
Iš Lietuvos praeities Račinskių bibliotekoje Pozene
Abstract views 7 | Article downloads (PDF) 4
163-194
PDF
Vilhelmas Burkevičius
Pažaislio kamaldulų vienuolyno bibliotekos likimas (1833–1836)
Abstract views 6 | Article downloads (PDF) 1
231-247
PDF
Mykolas Biržiška
Iš senojo Vilniaus universito bibliotekos užrašų
Abstract views 5 | Article downloads (PDF) 5
249-264
PDF
Paulius Galaunė
Raižiniai su žemaitiškais įrašais
Abstract views 7 | Article downloads (PDF) 4
265-274
PDF
Karolis Vairas-Račkauskas
Lietuvių laikraštis (1904.XI.18–1906.I.6)
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 9
335-354
PDF
Juozas Maceika
Vilniaus lietuvių spaudiniai 1919–1939 m.
Abstract views 13 | Article downloads (PDF) 28
355-461
PDF
Vladas Abramavičius
Vilniaus politiniai kalendoriai
Abstract views 7 | Article downloads (PDF) 7
463-479
PDF
Juozas Racius
Lietuvos viešosios bibliotekos
Abstract views 14 | Article downloads (PDF) 18
481-519
PDF
Peliksas Bugailiškis
Šiaulių miesto bibliotekos ir jų raida
Abstract views 9 | Article downloads (PDF) 2
521-532
PDF

Other

Konstantinas Jablonskis
Lietuvių ūkininkų baudimas dėl nemokėjimo poterių lenkiškai
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 2
536-537
PDF
Aleksandras Ružancovas
Gubernatorius mokyklų bibliotekose
Abstract views 9 | Article downloads (PDF) 1
543-545
PDF
Arvydas Pacevičius
Summary
Abstract views 9 | Article downloads (PDF) 2
546-547
PDF

Back Matter

Arvydas Pacevičius
Illustrations of the Publication
Abstract views 11 | Article downloads (PDF) 6
548-568
PDF