Vol 1 (2016): Bibliotheca Lituana

Vol 1 (2016)

Bibliotheca Lituana
Published 2016-11-04

Front Matter

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Editorial Board and Table of Contents
Abstract views 101 | Article downloads (PDF) 22
1-6
PDF

Articles

Arvydas Pacevičius | Rasa Sperskienė
Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai
Abstract views 107 | Article downloads (PDF) 42
7-22
PDF
Juozas Rimantas
Knygos temomis
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 16
23-26
PDF
Petras Vaičiūnas
Knyga
Abstract views 48 | Article downloads (PDF) 13
Vaclovas Biržiška
Nežinomi senieji lietuvių raštai ir rašytojai
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 71
29-61
PDF
Vincas Maciūnas
Kunigų Strazdo ir Valmiko kova su Vilniaus cenzūra
Abstract views 53 | Article downloads (PDF) 18
63-85
PDF
Petras Rimkūnas
Nauja medžiaga apie Antaną Baranauską
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 57
87-111
PDF
Vincas Trumpa
Iš Lietuvos praeities Račinskių bibliotekoje Pozene
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 38
163-194
PDF
Vilhelmas Burkevičius
Pažaislio kamaldulų vienuolyno bibliotekos likimas (1833–1836)
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 20
231-247
PDF
Mykolas Biržiška
Iš senojo Vilniaus universito bibliotekos užrašų
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 32
249-264
PDF
Paulius Galaunė
Raižiniai su žemaitiškais įrašais
Abstract views 69 | Article downloads (PDF) 23
265-274
PDF
Karolis Vairas-Račkauskas
Lietuvių laikraštis (1904.XI.18–1906.I.6)
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 95
335-354
PDF
Juozas Maceika
Vilniaus lietuvių spaudiniai 1919–1939 m.
Abstract views 87 | Article downloads (PDF) 206
355-461
PDF
Vladas Abramavičius
Vilniaus politiniai kalendoriai
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 43
463-479
PDF
Juozas Racius
Lietuvos viešosios bibliotekos
Abstract views 84 | Article downloads (PDF) 125
481-519
PDF
Peliksas Bugailiškis
Šiaulių miesto bibliotekos ir jų raida
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 19
521-532
PDF

Other

Konstantinas Jablonskis
Lietuvių ūkininkų baudimas dėl nemokėjimo poterių lenkiškai
Abstract views 56 | Article downloads (PDF) 13
536-537
PDF
Aleksandras Ružancovas
Gubernatorius mokyklų bibliotekose
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 10
543-545
PDF
Arvydas Pacevičius
Summary
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 12
546-547
PDF

Back Matter

Arvydas Pacevičius
Illustrations of the Publication
Abstract views 87 | Article downloads (PDF) 19
548-568
PDF