Verslo valdymo sistemų funkcionalumo panaudojimo vertinimas
-
Česlovas Ratkevičius
Donatas Ratkevičius
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1070
PDF

How to Cite

Verslo valdymo sistemų funkcionalumo panaudojimo vertinimas (Česlovas Ratkevičius & D. Ratkevičius , Trans.). (2012). Information & Media, 61, 136-143. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1070

Abstract

Verslo valdymo sistemų (VVS), automatizuojančių įmonių verslo procesus, įsigijimui ir jų priežiūrai šiuolaikinės įmonės skiria didžiules lėšas, kurios sudaro nemažą viso jų IT biudžeto dalį. Deja, kaip rodo praktiniai tyrimai, šios lėšos ne visada naudojamos efektyviai, nes išnaudojama tik nedidelė įdiegtų VVS funkcinių galimybių dalis. Laikui bėgant turimų sistemų naudojamų funkcijų kiekis kartais net mažėja. Todėl ypač svarbu periodiškai vertinti šių sistemų panaudojimo efektyvumą. Tam reikalingos VVS funkcinių galimybių panaudojimo vertinimo priemonės. Straipsnio autoriai, sukaupę kelerių metų „The Accounting Library“ (TAL) sprendimų paramos sistemos naudojimo VVS atrankos projektuose patirtį, siūlo praplėsti šios sistemos galimybes pritaikant ją VVS standartinio funkcionalumo naudojimui vertinti.
Pagrindiniai žodžiai: verslo valdymo sistemos, VVS, VVS funkcinių galimybių naudojimas, programų erozija, sprendimų paramos sistemos, The Accounting Library SPS.

Evaluation of Enterprice Planning Systems' Functionality Usage
Česlovas Ratkevičius, Donatas Ratkevičius

Summary
Modern companies spend huge amounts of money on the acquisition and maintenance of the Enterprise Resource Planning (ERERP) systems which automate their business processes. This expenditure composes a significant part of their whole IT budget. Unfortunately, according to practical researches, these investments are not always used efficiently, because companies use only a small part of the implemented ER P systems’ functionality. Moreover, usually through time they use less and less systems’ functions. Therefore, it is very important to periodically evaluate the ER P systems’ usage efficiency. It is necessary to have tools for such evaluation. The authors of the article have accumulated a several years’ experience in using “The Accounting Library” (TAL) decision support system in ERERP software selection projects. They suggest to expand this system by adapting it for performing evaluations of ERERP functionality usage. The described methods could be used also for developing specialized IT audit tools.

PDF