Pilietinis pasipriešinimas ir kontrpropagandos deinstitucionalizavimo prielaidos
Komunikacija, teorija ir praktika
Modestas Grigaliūnas
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3184
PDF

How to Cite

Grigaliūnas M. (2010). Pilietinis pasipriešinimas ir kontrpropagandos deinstitucionalizavimo prielaidos. Information & Media, 53, 45-62. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3184

Abstract

Straipsnyje pilietinis pasipriešinimas aptariamas kontrpropagandos požiūriu, siekiant pagrįsti šio individualaus nesutikimo su galios struktūrų primetamomis situacijomis deinstitucionalizavimo prielaidas. Teigiama, kad kontrpropaganda gali būti laikomi ir individualūs pasipriešinimo veiksmai, komunikaciniu požiūriu išreikšti viešojoje erdvėje. Pristatomi šiuolaikinės kontrpropagandos sampratos virsmai, o pilietinis pasipriešinimas išskiriamas ir empiriniais pavyzdžiais iliustruojamas kaip metodas, galintis atspindėti ir individualios deinstitucionalizuotos kontrpropagandos procesus, ir valstybinę militaristinę gynybą.
Pagrindiniai žodžiai: kontrpropaganda, pilietinis pasipriešinimas, informacinės kovos, šalies gynyba, bendruomenių aktyvumas.

Civil Resistence and Assumptions of the Deinstitutionalization of Counterpropaganda
Modestas Grigaliūnas

Summary
Civil resistance is analyzed under the outlook of counterpropaganda by seeking to base the assumptions of its deinstitutionalization. Counterpropaganda may be defined by the individual activities of resistance, which are communicated in the public space. The changes of the definition of contemporary counterpropaganda are presented, and civil resistance is illustrated by the empirical examples as the method that may help understand both the processes of individual’s deinstitutionalized counterpropaganda and the military defence of the state.
Key words: counterpropaganda, civil resistance, informational fights, country defence, activity of the communities

18px;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy