Vol 58 (2011): Informacijos mokslai

Vol 58 (2011)

Information & Media
Informacijos mokslai
Published 2011-01-01

Information and Communication Technologies

Laima Zalieckaitė | Indrė Miniotaitė
Ataskaitų generavimo priemonių taikymas bankuose
Abstract views 258
110-125
PDF
Loreta Savulionienė | Leonidas Sakalauskas
Statistinis dažnų posekių paieškos algoritmas
Abstract views 293
126-143
PDF

Information and Knowledge Management

Zenona Ona Atkočiūnienė | Renata Radiunaitė
Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje
Abstract views 509
56-73
PDF