Pralaužiant geležinę uždangą: Rusijos disidentų vaidmuo perduodant laisvą žodį į Vakarus
Žiniasklaida ir visuomenė
Egidijus Jaseliūnas
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3206
PDF

How to Cite

Jaseliūnas E. (2009). Pralaužiant geležinę uždangą: Rusijos disidentų vaidmuo perduodant laisvą žodį į Vakarus. Information & Media, 51, 54-69. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3206

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama, kaip sovietų valdžios totalinės žodžio kontrolės suvaržyta Lietuvos visuomenė XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje rado išeitį, leidusią perduoti necenzūruotą informaciją į Vakarų pasaulį. Siekiama atskleisti, kaip ir kodėl efektyviausias, o dažnai ir vienintelis būdas perduoti valdžios necenzūruojamą informaciją į laisvąjį pasaulį tapo Rusijos disidentai. Pasitelkus istorijos mokslo metodus, analizuojama informacijos kaita tarp lietuvių ir rusų periodinės savilaidos, t. y. unikalaus reiškinio, kurį galima įvardyti terminu „piliečių žurnalistika.“ Aštuntajame dešimtmetyje šis informacijos keitimasis tapo reiškiniu, dariusiu įtaką Sovietų Sąjungos vidaus gyvenimui ir viešajai nuomonei Vakaruose.
Pagrindiniai žodžiai: savilaida, periodinė savilaida, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Einamųjų įvykių kronika“, disidentai, cenzūra, Sovietų Sąjunga.

Breaking the Iron Curtain: The Role of Russian Dissidents in Conveying the Free Speech to the West
Egidijus Jaseliūnas

Summary
The article analyzes relationship of Lithuanian dissidents with dissidents in Russia, through which in the soviet period uncensored information was conveyed to the West. The very first relations were attained in the end of the 50 s. However, at this time there were no attempts to convey uncensored information to the West through this channel. The relations developed with the formation of the dissident movements. Thus, the situation changed in the beginning of the 70 s, and samizdat played a very important role in this process. Dissidents in Russia became the main channel to distribute uncensored information about the situation in Lithuania to the West. The exchange of information, as well as the distribution of samizdat production, were a spontaneous and unorganized phenomenon.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy