Vartotojas informacinių sistemų plėtros procese
Informacijos vadyba
Ona Barčkutė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3357
PDF

How to Cite

Vartotojas informacinių sistemų plėtros procese (O. Barčkutė , Trans.). (2008). Information & Media, 46, 57-66. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3357

Abstract

Didėjanti konkurencija verčia įmones plėsti informacinių sistemų (IS) taikymo sritis. Taip pat daugėja sistemas naudojančių asmenų, keičiasi technologijos, todėl išskirtinai tampa aktualu sukurti ir įgyvendinti vartotojams priimtiną ir patogią bendravimo su IS formą. Vartotojų nepripažinta sąsaja – viena iš svarbių priežasčių, darančių įtaką, kad IS projektai žlugtų. Todėl geriausias būdas šioms problemoms spręsti yra į sistemos kūrimo darbus kuo plačiau įtraukti vartotojus.
Straipsnyje nagrinėjama organizacijos informacinių sistemų plėtra, remiamasi tradiciniu funkciniu požiūriu ir plėtros procesui darančia įtaką komponentų integracija, koncentruojamas dėmesys į vartotoją. Vartotojo vaidmuo sistemos plėtros procese nagrinėjamas atsižvelgiant į IS projektų žlugimo priežastis ir akcentuojant tuos darbų barus, kuriuose eilinio vartotojo patirtis ir nuomonė yra būtina. Kai eiliniai vartotojai ir informacinių sistemų specialistai nebendradarbiauja, sukurtos sistemos neveiksmingos. Straipsnis parengtas remiantis literatūros analize ir darbo autorės atlikto tyrimo rezultatais.

Users in information systems development process
Ona Barčkutė

Summary
Information systems (IS) play an important role in today’s organizations. The usage of everyone IS must increase the efficiency of organization activities. Right systems development helps us achieve this goal. So, the development process for today’s information systems need a framework with integrate viewpoint and system users perspective assigning especial role them. Any useful information system can‘t be developed without systems users and builders properly collaboration.

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>